Bali vastgoed: Vastgoed en Huur voor Buitenlanders in Indonesië

Bali Vastgoed

Bali Vastgoed en Grondbezit Indonesië zijn belangrijke en populaire onderwerpen voor buitenlanders die interesse hebben om te investeren in Indonesië. Echter, het is cruciaal om op te merken dat buitenlandse investeerders vaak misleid worden door verkeerde informatie of misverstanden met betrekking tot de wet- en regelgeving rondom grondbezit in Indonesië. Het is essentieel om correcte en betrouwbare informatie te verkrijgen om te voorkomen dat men valt voor frauduleuze praktijken of in strijd handelt met de Indonesische wet.

Grondbezit en Eigendomstitels

Het is belangrijk om te weten dat buitenlanders niet het recht hebben op “hak milik” (vrije eigendom), maar wel “hak pakai” (gebruiksrecht) of “HGB” (bouwrecht) kunnen verkrijgen. Deze rechten geven de buitenlander lease-rechten op het land, maar zijn beperkter in vergelijking met vrije eigendom. Het verschil in rechten is cruciaal, vooral bij grondbezit in Bali.

PMA en Gestort Kapitaal

PT PMA (buitenlandse investeringsmaatschappij) is populair bij buitenlandse investeerders. Er zijn specifieke eisen voor PT PMA’s. Deze eisen omvatten een minimumkapitaal en registratie bij BKPM. PT PMA’s mogen ook vastgoed bezitten met een “HGB”-titel. Kapitaalvereisten variëren per sector. Een verklaringsbrief als kapitaal is mogelijk. Echter, dit brengt risico’s met zich mee. Bij niet voldoen aan eisen kan BKPM sancties opleggen.

Langetermijnleases en Residentiële Status

Langetermijnleases vereisen een residentiële status in Indonesië. De belastingdienst kan een lease zien als intentie om te verblijven. Dit maakt je belastingplichtig. Commercieel gebruik van geleasd pand kan visumproblemen opleveren.

Hoe Wij U Kunnen Helpen

Wilt u investeren in Bali? Wij bieden advies bij kopen, leasen of bezitten van vastgoed. Onze experts helpen u bij elke stap. Neem contact op voor informatie over investeringsdoelen in Bali.

Download E-book

“Richtlijnen voor Grondbezit van Buitenlanders in Indonesië” is een uitgebreide bron die ontworpen is om buitenlandse individuen en entiteiten te helpen bij het navigeren door de complexiteit van het verwerven en bezitten van onroerend goed in Indonesië. Het document biedt gedetailleerde informatie over het juridisch en regelgevend kader dat van toepassing is op buitenlands grondbezit, inclusief de beperkingen en vereisten die specifiek gelden voor niet-Indonesische burgers. Daarnaast biedt het praktische adviezen en stappen voor buitenlanders die onroerend goed in Indonesië willen kopen, waarbij aspecten zoals due diligence, eigendomsregistratie en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen worden behandeld. Door deze richtlijnen te raadplegen, kunnen buitenlanders een duidelijk begrip krijgen van het proces en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de Indonesische wetgeving, waardoor ze uiteindelijk weloverwogen en zelfverzekerde investeringsbeslissingen kunnen nemen in het land.